Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem hurtowni online: renabielizna.pl.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wszystkie dane naszych Klientów są traktowane jako poufne.

1. Dane osobowe zbierane przez:

 • P.P.H.U. "RENA" Renata Wolska – MAGAZYN=R
 • P.P.H.U. "RENA" Ewa Wolska – MAGAZYN=E

z siedzibą w Rzgowie przy ul. Rzemieślniczej 20, zwanymi dalej RENA przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Dane osobowe przetwarzane są w jednym bądź kliku poniższych celach:

 • realizacji zamówień przez RENA (art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
 • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

2. Dane osobowe są zbierane w przypadku:

 • rejestracji konta w hurtowni online w celu utworzenia indywidualnego konta i z zarządzania tym kontem.
 • składanie zamówień w hurtowni online, w celu wykonania umowy sprzedaży.
 • zapisanie do Newsletter w celu otrzymywania informacji o produktach drogą elektroniczną.

3. Podczas rejestracji konta w hurtowni online renabielizna.pl osoba rejestrująca się podaje:

 • imię i nazwisko
 • adres email
 • numer telefonu
 • nazwę firmy
 • NIP
 • dane adresowe:
  • kod pocztowy i miejscowość
  • ulica wraz z numerem
  • kraj
  • województwo
 • zgoda lub nie na otrzymywanie Newsletter

Hasło dostępu do konta ustalane jest samodzielnie przez osobę rejestrującą się w hurtowni online.

Hasło dostępu można zmienić w późniejszym terminie z poziomu swojego konta.

4. Przekazanie danych osobowych do RENA. jest dobrowolne, i skutkuje wyrażeniem zgody na:

 • przetwarzanie danych osobowych.
 • przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres email informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • przekazywanie treści dotyczących oferty RENA na podany numer telefonu, na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U.2017.1907 ze zm.).

5. Udostępnianie danych osobowych

a) Dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

b) Odbiorcami danych są podmioty, którym zostały zlecone czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

 • operatorzy systemów informatycznych
 • operatorzy systemów email
 • bank
 • firma księgowa
 • firmy kurierskie

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, klientowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych.
 • sprostowania danych osobowych.
 • usunięcia danych osobowych.
 • cofnięcie każdej zgody jakiej udzielił RENA.
 • cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

7. Zarządzanie bezpieczeństwem

 • RENA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • W hurtowni online stosuje się certyfikaty SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 • W przypadku, gdy klient utracił swoje hasło dostępu do konta, hurtownia online umożliwia ponowne wygenerowanie nowego.
 • Hasło przechowywane jest w postaci zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
 • W celu wygenerowania nowego hasła należy podać adres email w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w hurtowni online. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej hurtowni online, gdzie klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 • RENA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta klienta.
 • Należy pamiętać , aby po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej hurtowni się wylogować. Nie należy również nikomu udostępniać loginu ani hasła do swojego konta.

8. Zmiany Polityki Prywatności

 • Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: admin@renabielizna.pl
 • Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2018 r.